Kontakt

Adres do korespondencji:

Dom Polonii

DOM POLONII
Rynek Główny 14, 31-008 Kraków

Napisz do Klubu: krakow@rotary.org.pl

NIP 677-21-96-354

 

Konto:

Rotary Club Kraków
Bank PeKaO SA II/O Kraków
Nr konta:
51 1240 1444 1111 0010 2297 7659