Interact – praca z młodzieżą

Co to jest Interact? Czytaj w odnośniku:

Więcej o Interact’cie   

A także:

Interact Club (IAC) jest to klub złożony z  młodzieży w wieku 12 -18 lat. Jest  zakładany (na bazie jednej lub kilku szkół) i sponsorowany przez „dorosły” Klub Rotary.

Interact Klub Kraków

Klub Interact Kraków działa przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego     w Krakowie. Został on założony  w 2013r. przez grupę młodych, ambitnych uczniów oraz nauczycielkę Donatę Wajdę. Jest to  pierwszy Interact w Krakowie. Naszym klubem ojcowskim jest Rotary Club Kraków – najstarszy klub RC  w naszym mieście.

Aktualny skład samorządu:
Prezydent: Adam Gajda,
Wiceprezydent: Natalia Pająk,
Skarbnik: Wiktoria Miłaszewska,
Sekretarz: Ewa Pyssa (epyssa@interia.pl).
W chwili obecnej, po rekrutacji klas 1, klub liczy ok 50 osób.

Plan akcji  na ten rok szkolny:

– zbiórka pieniędzy na wózek inwalidzki dla chłopaka z zanikiem mięśni;
–  współpraca z Domem Dziecka;
–  wiele akcji wewnątrzszkolnych które, mamy nadzieję, będą odbywały się co roku.

Do 29 stycznia będzie trwać w naszej szkole akcja „Książka”. Do tej pory udało nam się zebrać 250 książek, które przekażemy Domowi Pomocy Społecznej przy ulicy Krakowskiej 55.

Co robimy?

Szukamy miejsc, organizacji i ludzi, którym potrzebna jest pomoc. W ostatnich latach działalności naszego klubu zdołaliśmy przeprowadzić następujące akcje:

 • Odwiedzanie dzieci z Domu Dziecka na ul. Rajskiej
 • Okulary dla Afryki (ponad pół tysiąca okularów)
 • Zbiórka książek dla fundacji „Kresy” (prawie 2 tys. Książek) oraz zbieranie dla nich środków czystości
 • Akcje ciacho (jedna ze stałych akcji w naszej szkole)
 • Korespondencja listowna z dziećmi z Afryki
 • Wysłanie kartek urodzinowych dla 5-letniego chłopczyka z autyzmem
 • Organizacja krajowych zjazdów Interactu
Co nas skusiło ?
 • Bycie w klubie to nie tylko pomaganie innym
  ( choć to jest najważniejsze ), ale również:
 • Umiejętność dostrzegania osób, które naprawdę potrzebują pomocy
 • Pozyskiwanie nowych kontaktów
 • Przyjaźnie, które bez klubu nigdy by nie powstały
 • Możliwość samodzielnego wyboru projektów przez nas realizowanych.
 • Możliwość wyjazdów zagranicznych, wymian krótko i długoterminowych, wolontariatu oraz zjazdów Interactów z całej Polski itp.