Poprzednie wykłady

6 grudnia 2017

Wykład po tytułem  „Wiedza i ignorancja w społeczeństwie informacyjnym” wygłosi  prof. dr hab Czesław Mesjasz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nasz zasłużony członek

22 listopada 2017

„Nadciśnienie tętnicze-jak zapobiegać jego konsekwencjom”
Prof.  Kalina Kawecka-Jaszcz

15 listopada 2017

Rozwój systemów napędu pojazdów samochodowych”  Prelegentem jest prof. Marek Brzeżański, profesor Politechnika Krakowskiej