Kontakt

Adres do korespondencji:

HOTEL MALTAŃSKI
ul. Straszewskiego 14, 31-101 Kraków

Napisz do Klubu: krakow@rotary.org.pl
Napisz do prezydenta: prezydent@rotary-krakow.pl
Napisz do sekretarza: secretary@rotary-krakow.pl

Telefon sekretarza:   +48 512 845 430

NIP 677-21-96-354

Miejsce spotkań

Hotel Maltański   ul. Straszewskiego 14 , Restauracja Biała Róża         

Kraków, Straszewskiego 14, Hotel Maltański

Link do strony WWW hotelu

Konto:

Rotary Club Kraków
Bank PeKaO SA II/O Kraków
PL 51 1240 1444 1111 0010 2297 7659
Konto 1%      PL 71 1240 1444 1111 0010 5513 9686
Konto USD : PL 12 1240 1444 1787 0011 1300 3726
Konto Euro : PL 55 1240 1444 1978 0011 1300 3393

Konto PLN – różne cele: PL 76 1240 1444 1111 0010 3808 4086
SWIFT PKOPPLPW