Kontakt

Adres do korespondencji:

HOTEL MALTAŃSKI
ul. Straszewskiego 14, 31-101 Kraków

Napisz do Klubu: krakow@rotary.org.pl
Napisz do prezydenta: prezydent@rotary-krakow.pl
Napisz do sekretarza: secretary@rotary-krakow.pl

Telefon sekretarza:   +48 512 845 430

NIP 677-21-96-354

Miejsce spotkań

Hotel Maltański   ul. Straszewskiego 14         

Kraków, Straszewskiego 14, Hotel Maltański

Link do strony WWW hotelu

Konto:

Rotary Club Kraków
Bank PeKaO SA II/O Kraków
Nr konta:
51 1240 1444 1111 0010 2297 7659