Dzieło Pomocy Dzieciom

Ośrodek Adopcyjno-Wychowawczy

Nasza podstawowa działalność oparta jest o realizację projektów długoterminowych gdzie swoją pomoc kierujemy głównie ku ludziom pokrzywdzonym lub zeniedbanym społecznie, jak dzieci czy seniorzy. Projekty takie trwają całymi latami. Od ponad 20 lat Pomagamy Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu przy ulicy Rajskiej. Wspieramy swoimi kontaktami przy np. realizacji remontów czy dzierżawie budynków, dbamy o prezenty przy stosownych okazjach, jak np. Święty Mikołaj. Odwiedzamy ich na Rajskiej i Żmiącej, gdzie cała instytucja kiedyś powstała. Stosunkowo częste wizyty i osobisty kontakt z wychowankami Ośrodka jest rónież skuteczną pomocą w zadaniach wychowawczych opiekunów. Dzięki środkom z kolejnych koncertów – Turnaua, Wójcickiego, Święcickiego, Robotyckiej – wspomagamy finansowo wakacyjne wyjazdy nad morze.

    
Koncerty charytatywne – razem z dziećmi

Podstawowym sposobem pozyskiwania środków finansowych na pomoc ośrodkowi przy ulicy Rajskiej jest organizacja koncertów charytatywnych. Dzięki artystom takim, jak Grzegorz Turnau, Czesław Mozil, Jacek Wójcicki i wielu wielu innych zgromadziliśmy sumy pozwalające na sfinansowanie wakacyjnego pobytu dzieci nad morzem.

Artyści i dzieci koncertują

Kolędowanie
Dzieci w Żmiącej

W kilku ostatnich latach przekazaliśmy na potrzeby Ośrodka kilkadziesiąt tysięcy złotych

Co roku , w czerwcu wizytujemy Ośrodek w Żmiącej przekazując, już tradycyjnie czek  a także praktyczne prezenty dla młodzieży (tutaj rowery).