Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. A.L. Helclów

Starsze wydarzeniaJesteśmy członkami Stowarzyszenia Przyjaciół DPS im. Helclów

Naszą statutową działalność staramy się realizować m. in. poprzez pomoc rozmaitym instytucjom czy środowiskom. Od lat pomagamy osobom zamieszkałym w Domu im. Helclów. Nie jest to działalność spektakularna, lecz stała. Regularnie pokrywamy koszty abonamentów paru czasopism i gazet.

Przekazania sprzętu audiowizualnego i komputerowego

Medal okolicznościowy, który klub otrzymał jako jeden z zasłużonych sponsorów

Podjęliśmy inicjatywę organizowania dla pensjonariuszy wydarzeń kulturalnych różnego typu np. koncertów z udziałem artystów krakowskich. Mamy nadzieję że ta inicjatywa spotka się z pozytywnym oddźwiękiem naszych seniorów.

O innych sposobach wspierania DPS im. Helclów zajrzyj do strony  Starsze wydarzenia.