Wyposażenie – Dom Opieki Samotnej Matki i Małego Dziecka

RC Kraków pozyskał od Katolickiej Fundacji Opieki Nad Sierotami z Bredy (Stichting Katholieke Wezenverzorging) kwotę 30.000,- zł i wraz z udziałem klubu, w ramach grantu dystryktalnego przeznaczył łącznie 35.000,- zł na umeblowanie i pełne wyposażenie kuchni, w tym w sprzęt AGD, oraz na umeblowanie dwóch łazienek, w lokalu przekazanym przez Gminę Miasta Krakowa.

Rotary Club Kraków wraz z fundacją Stichting Katholieke Wezenverzorging były największymi darczyńcami.