Historia klubu RC Kraków

Sypanie Kopca Niepodległości
Sypanie Kopca Niepodległości

Klub krakowski powstał jako trzeci w Polsce, pierwszym był Klub warszawski (nr 3427), który ukonstytuował się 17 lutego 1931 r., drugim w kolejności założony w 1933 roku Klub w Łodzi (nr 3622).

Oficjalnie założony 16 listopada 1933 roku Rotary Club Kraków przyjęty został do Rotary International 26 lutego 1934 roku, a uroczyste wręczenie Karty nastąpiło 8 czerwca 1934 roku. Klub otrzymał kolejny numer 3360. Od początku aż do zawieszenia działalności na skutek wybuchu wojny zebrania klubowe odbywały się co tydzień, w środę, o godzinie 20.15 w sali na I piętrze Hotelu Grand, przy zbiegu ulic Sławkowskiej i Św. Tomasza. Wieloletnim prezydentem był prof. Odon Bujwid a sekretarzem Andrzej Lankosz. Działalność klubu przerwał wybuch wojny w roku 1939 a lata reżimu komunistycznego nie pozwoliły na wznowienie działalności.


Kalendarium z lat przedwojennych
  • 16.11.1933 – spotkanie założycielskie Krakowskiego Rotary Club. Pierwszym prezydentem zostaje wybrany prof. Odon Bujwid
  • 26.02.1934 – Rotary Club Kraków przyjęty do Rotary International, klub otrzymuje nr 3660
  • 8.06.1934 – uroczyste wręczenie Karty
  • maj 1935 – śmierć Kazimierza Zielińskiego, obowiązki sekretarza przejmuje Andrzej Lankosz
  • maj 1935 – pierwsze dyskusje w klubie nad utworzeniem dystryktu w Polsce
  • 1935 – opracowanie oraz wydanie tzw. jednodniówki poświęconej pamięci zmarłego Józefa Piłsudskiego
  • styczeń 1936 – utworzenie w Polsce dystryktu nr. 85
 • styczeń 1938 – ostatni znany spis członków przedwojennego Rotary Club Kraków
 • lipiec 1938 – prezydentem zostaje notariusz Stanisław Stein, klub liczy 22 członków
 • wrzesień 1938 – klub organizuje zgromadzenie dystryktu nr. 85
 • lipiec 1939 – prezydentem zostaje Andrzej Lankosz
 • wrzesień 1939 – zawieszenie działalności Rotary Club Kraków, którego działalność traktowana była przez okupanta na równi ze szpiegostwem i współpracą z wrogami III Rzeszy
 • styczeń 1940 – notatka z archiwum RI …klub zwolniony z opłat za II-gie półrocze 1939..
 • 1940 – Rotary International formalnie rozwiązuje kluby polskie jako nie funkcjonujące.

Stanisław Włodyka
Stanisław Włodyka

Do tej tradycji nawiązał Rotary Club Kraków utworzony w roku 1990. jego założycielem i pierwszym prezydentem był Stanisław Włodyka, działający wraz z grupą założycielską w skład której weszli:

 • Wojciech Angelus,
 • Roman Domaszewicz,
 • Jerzy Mikułowski – Pomorski,
 • Eugeniusz Olszewski,
 • Józef Piotrowski,
 • oraz Maciej Słomczyński.

Odznaczenie rotariańskie Stanisława Włodyki
Odznaczenie rotariańskie Stanisława Włodyki

Pięć klubów z Norymbergii oraz klub z Gandawy wystąpiło w charakterze klubów założycielskich; ogromnej pomocy w czynnościach założycielskich udzielili wówczas ich pełnomocnicy, Bruno Rother z Norymbergii oraz Simon Fredericq z Gandawy. Wspomnieć również należy o Richardzie Schurr z Bambergu, który pełnił następnie rolę stałego łącznika pomiędzy klubem krakowskim a klubami niemieckimi.

Pierwsze spotkanie grupy założycielskiej klubu odbyło się w listopadzie 1990 roku w dworku w Modlnicy. Uroczyste wręczenie karty miało miejsce (przy udziale kilkuset gości z zagranicy) 12 pażdziernika 1991 roku w salach Filharmonii Krakowskiej.


Rotary Club Kraków był od początku charakterystyczny swoim specyficznym składem, grupował bowiem w większości przedstawicieli nauki i kultury. Określiło to także główne kierunki jego działalności, obejmujące:

 • wspieranie działalności kulturalnej na terenie miasta krakowa,
 • opiekę nad młodzieżą,
 • rozwój kontaktów międzynarodowych.

RC Kraków w latach
1933 – 1939

O ruchu rotariańskim dowiedział się dr Odon Bujwid podczas konferencji esperantystów od sekretarza Rotary Club w Dreźnie, von Frenckella. Zainteresowany ruchem rotariańskim nawiązał kontakt z senatorem Rogowiczem, ówczesnym sekretarzem RC Warszawa…

Czytaj wiecej…

Krakowscy Rotarianie w latach
1933-1939

Starania o utworzenie klubu rotariańskiego w Krakowie toczyły się od 1927 roku. Początkowe próby zawiązania komitetu organizacyjnego prowadzone przez władze Rotary International poprzez Bratysławę, nie dały rezultatu…

Czytaj więcej …

W pierwszym roku działalności klubu nacisk położony został na ukształtowanie odpowiedniego składu osobowego (na koniec 1991 roku klub liczył już ponad 30 członków), oraz na zapoczątkowaniu działalności w zaznaczonych wyżej kierunkach. Zorganizowano konkurs na najwybitniejszego twórcę w roku 1990, zorganizowano wyjazd grupy młodzieży do Norymbergii na zaproszenie tamtejszych klubów, nawiązano kontakt z ośrodkiem opiekuńczo-adopcyjnym w Żmiącej, przygotowując trwającą do dnia dzisiejszego akcję pomocy klubu dla tego ośrodka, również po jego przenosinach do Krakowa. Objęto pomocą klubu dom opieki społecznej im. L.A.Helclów w Krakowie.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono kontaktom z zagranicą. Rotary Klub Kraków przyjął w pierwszym roku swej działalności wiele klubów z zagranicy oraz bardzo wielu wizytujących go pojedynczych członków różnych klubów zagranicznych. Szczególnie intensywnie rozwijały się kontakty z klubami niemieckimi oraz z klubem w Gandawie w Belgii oraz Lille we Francji. Częstym gościem w Krakowie był łącznik z klubami niemieckimi Richard Schurr. W ramach tego kontaktu zrodziła się idea utworzenia wspólnej rotariańskiej komisji polsko-niemieckiej. Jej założycielami oraz pierwszymi przewodniczącymi byli po stronie niemieckiej Richard Schurr, zaś po stronie polskiej Stanisław Włodyka. Pierwsze posiedzenie tej komisji odbyło się właśnie w Krakowie. Komisja ta nadal funkcjonuje i jej działalność przynosi znakomite rezultaty (obecna nazwa „komitet ICC Polska-Niemcy”).