Pomoc Ukrainie trwa

W kolejnym roku,   RI kontynuuje  wsparcie walczącej Ukrainy poprzez Rotary Disaster Response Grant – Help for Ukraine   z którego otrzymaliśmy kolejną sumę tym razem w  wysokości 33 tys. złotych (w tym środki klubu w wys. 3 tys. zł) na zakup żywności dla fundacji Wolno Nam prowadzącej dom opieki dla ok. 120 osób z Ukrainy. Pensjonariuszami są głównie matki z dziećmi oraz  starsze kobiety.
Fundacja ta jest również zasilana przez Klub comiesięczną wpłatą 1000 zł. Obejrzyj galerią zdjęć z przekazania darów