Zarząd

Rok rotariański 2022/2023

Jenifer Jones

Rotary Club of Windsor-Roseland
Ontario, Canada

Prezydent RI  2022-23

Obejrzyj profil prezydenta

Piotr Jankowski

Rotary Club  Koszalin

Gubernator Dystryktu 2231
Obejrzyj profil gubernatora

Zarząd Klubu Rotary Kraków Rotary ID : 28294

Prezydent
Wojciech Strojny

Skarbnik Vice-Prezydent
Jerzy Kozłowski
v-ce Prezydent
Prezydent Elekt

Wiesław Czuba

Członek Zarządu

Ustępujący Prezydent
Piotr Metzler

Sekretarz

Sławomir Podgórski

Skarbnik
Jan Brzozowski
Sekretarz
Członek zarządu

Janusz Jędrusik

 

Janusz Jędrusik

Członek  zarządu 
Michał Sowa

 

Członek zarządu

Zygmunt Murdza

Członek Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna
Członek Komisji Rewizyjnej

Marek Szarucki

Członek Zarządu Członek Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Hajduk

Członek Komisji Rewizyjnej

Mariusz Tomecki

Prezydent Elekt