Przejdż do Rotary International Przejdż do naszej strony głownej
Przejdź do strony dystryktu
Spotykamy się w Domu Polonii, Rynek Gł 14, we środy o godz. 19.00 • Meetings every Wednesday on 19:00 in Dom Polonii - Rynek Gł 14

Najstarszy krakowski Klub Rotary serdecznie wita gości na swoich stronach


Dom Polonii

Dom Polonii


Pierwszy krakowski Klub Rotary, którego kontynuatorem się czujemy, został założony w roku 1934. Działalność klubu przerwał wybuch wojny, a lata reżimu komunistycznego nie pozwalały na wznowienie aktywności. Niebawem po odzyskaniu niepodległości, w roku 1990 powstał nasz klub - jego założycielem i pierwszym prezydentem był Stanisław Włodyka.

Aktualnie klub skupia w swoich szeregach 40 członków zwyczajnych i 5 członków honorowych. Naszą główną działalnością jest opieka nad Ośrodkiem Opiekuńczo - Adopcyjnym w Żmiącej i jego filią w Krakowie oraz opieka nad Domem Opieki Społecznej im. Helclów w Krakowie.

Organizacja Pożytku Publicznego Rotary Club Kraków posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Możesz wesprzeć nasze działania przekazując 1% podatku.
Rotary Club Kraków, numer KRS 0000182293,
numer rachunku bankowego 71 1240 1444 1111 0010 5513 9686
Organizacja Pożytku Publicznego
Zapraszamy naszych rotariańskich przyjaciół na spotkanie w każdą Środę o godz. 19 do Domu Polonii w Krakowie