Nasza działalność

(wspomnienia i plany historyczne)

Zamierzenia

Tworząc program działalności Krakowski Klub Rotariański uznał za podstawowe zadanie służbę na rzecz swego wspaniałego Miasta, centrum życia naukowego i kulturalnego Polski, i postanowił sobie trzy cele w tym zakresie.

  • Po pierwsze, utworzenie w Krakowie pozostającej pod patronatem Rotary szkoły średniej na najwyższym światowym poziomie
  • Zadaniem drugim miała być pomoc dla krakowskiego środowiska artystycznego
  • Za trzecie zadanie uznano pomoc dla krakowskiej medycyny

Życie zweryfikowało nasze zamierzenia:

Dzieło Pomocy Dzieciom

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Żmiącej koło Limanowej
Dom w Żmiącej

Na szczególną uwagę zasługuje pomoc świadczona nieprzerwanie od 1992 roku na rzecz zintegrowanych trzech Ośrodków: Opiekuńczo-Wychowawczego, Adopcyjno-Opiekuńczego i Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie z zapleczem rehabilitacyjnym w Żmiącej w górach koło Limanowej. Opieką objęte są dzieci w wieku 2 do 14 lat przysposobione do adopcji albo do rodzin zastępczych. Funkcjonalne i estetycznie urządzone pomieszczenia w nowo zaadoptowanym lokalu w Krakowie przygotowane są na około 40 dzieci, a w Żmiącej okresie letnim nawet 140 dzieci. 100 dzieci pochodzi z krakowskich ośrodków opiekuńczych. Pomoc Rotarian jest wielostronna w zależności od powstających potrzeb.

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Żmiącej koło Limanowej
Zima

Wielce pożyteczne jest świadczone przez specjalistów klubowych doradztwo prawnicze i administracyjne w rezultacie których Ośrodki w Krakowie zostały całkowicie zwolnione z czynszu za wynajem lokalu na 30 lat, co oznacza zaoszczędzenie wg. obowiązujących kryteriów około 15 000 zł rocznie.

Dom Pomocy Społecznej im. Helclów

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
Dom im. Helclów

Celem włączenia się do sprawy pomocy około 500 mieszkańcom Domu Klub przystąpił do Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów. Potrzeby mieszkańców tego Zakładu z uwagi na ich stan zdrowia – około 100 jedynie osób jest w miarę sprawnych, reszta wymaga profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej oraz specjalistycznych urządzeń i instrumentów medycznych. Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowych – mieszkanie, wyżywienie i odzież, starając się zastąpić podopiecznym utracony dom rodzinny. Celem pozyskania ewentualnych darczyńców, Klub działając w porozumieniu z Dyrekcją Domu opracował i wydał własnym sumptem bogato ilustrowany wielojęzyczny folder informacyjny.

Przekazaliśmy również kilkanaście wózków inwalidzkich, dwa telewizory, dźwiękową aparaturę odtwarzającą z głośnikami, dwuletnią prenumeratę dwóch egzemplarzy Tygodnika Prasowego i kilka książek o tematyce religijnej z dużym atlasem świata, została również zorganizowana zbiórka objazdowa odzieży, bielizny pościelowej i osobistej itp., które przynajmniej częściowo uzupełnią istniejące braki. Podobnie doraźnymi subwencjami starano się zasilić budżet Domu. Wyjątkowym wydarzeniem była zorganizowana przez członków Rotary wystawa obrazów K. Wróblewskiej z udziałem autorki i zaproszonych gości.

Wyjazd dzieci do Bawarii

Wyjazd dzieci do BawariiKluby norymberskie, a przede wszystkim Klub w Bambergu (ogromna zasługa Richarda Schürra) zorganizowały w latach 1993 i 1994 dwutygodniowe pobyty wakacyjne dla dzieci krakowskich (nie mogły brać udziału dzieci Rotarian).

W roku 1993, 28-ośmioro dzieci przebywało w Burg Feuerstein zaś w roku 1994. 35-cioro dzieci w Sportlehrheim w Forcheim¬-Hurk. W obydwu przypadkach dzieciom towarzyszyły po dwie panie, wybrane przez rodziców. Warunki zakwaterowania były bardzo dobre, tak jak i wyżywienie uzupełniane codziennie przez panią Roswithę Lippert sokami, owocami i słodyczami.

Codziennie, tak w roku 1993. jak i 1994 dzieci zwiedzały okolice, były także w Norymberdze, a nawet odbyły jazdę statkiem. Na koniec zostały obdarowane plecakami, zawierającymi drobne prezenty i przybory szkolne. Koszty pobytu pokryła w całości strona niemiecka, a także 40% kosztów przejazdu. O ile dobrze pamiętam przy ostatecznym rozliczeniu pozostałe 60% wzięły na siebie Kluby organizujące pobyty. W jesieni 1994 przyjechali do Krakowa państwo Lippert i na placu mariackim miało miejsce spotkanie ze wszystkimi dziećmi i ich rodzicami

W. Angelus

Drobna działalność

Zorganizowano pomoc zagranicznych klubów rotariańskich dla instytucji i osób z Polski. W grudniu 1992 r. dwa kluby szwajcarskie przekazały dar w postaci 354 par nart, 267 par butów narciarskich, kijków i wiązań narciarskich o łącznej wartości 70 milionów ówczesnych złotych polskich; w dniu 5 grudnia 1992 w dworku w Modlnicy odbyło się uroczyste przekazanie tego daru na rzecz różnych instytucji i organizacji młodzieżowych (kluby narciarskie, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej itp.). Sprawozdanie o tym ukazało się w „Dzienniku Polskim” 7 grudnia 1992 r.; organizatorem akcji był z ramienia Klubu M. Waligórski.

Klub krakowski pośredniczył także w przekazaniu daru w postaci aparatury dla Krakowskiej Kliniki Otolaryngologicznej (organizator: E. Olszewski) oraz instrumentu dla dzieci dotkniętych autyzmem (S. Papp).

Wyjazdy szkoleniowe

Zorganizowano kilka wyjazdów szkoleniowych: grupy zawodowej lekarzy (organizator: E. Olszewski); jednej osoby do Holandii (organizator: W. Angelus); dwóch osób do Stanów Zjednoczonych i jednej osoby do Wielkiej Brytanii w ramach Group Study Exchange RI (organizator: T. Robak), przyjęto także w Krakowie sześcioosobową grupę angielską w ramach Group Study Exchange RI (organizator: T. Robak i S. Papp).

Również polska młodzież brała udział w imprezach organizowanych przez niemieckie kluby rotariańskie: dwudziestokilkuosobowa grupa wyjechała do Norymbergi na kilkutygodniowy pobyt; dwie osoby wzięły udział w Jugenddienst w Ansbach (organizator: T. Robak). W Krakowie goszczono ok. 150 rotarian z zagranicy, wizytujących Krakowski Klub w grupach lub indywidualnie.

Działalność w zakresie kultury

W zakresie kultury zostały nawiązane bezpośrednie kontakty z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych Krakowa, dzięki czemu poznano trudne warunki życia świata artystycznego, zwłaszcza studentów Akademii Sztuk Pięknych. Ze środków pozyskanych z Noworocznego Koncertu Rotariańskiego ufundowano nagrody dla szczególnie zdolnych absolwentów ASP, dofinansowano wydania dwóch katalogów wystawy rzeźby tzw. Salonu wiosennego. Pokryto koszty podróży uzdolnionych studentów do Wiednia na wystawę francuskich impresjonistów.

Porozumienie z Akademią Muzyczną zaowocowało kilkakrotnym pokrycie kosztów podróży wyróżniającym studentom na coroczne młodzieżowe festiwale muzyki międzynarodowej w Szwecji w Lund. Uczestnicy byli gośćmi tamtejszego Klubu Rotary. Kolejnym rezultatem porozumienia były zorganizowane koncerty kameralne bądź recitale solowe, towarzyszące mniej lub bardziej doniosłym wydarzeniom życia Klubu.

Na prośbę Instytutu Filologii Polskiej ufundowano nagrodę dla wyróżniającego się studenta II roku studiów.

Współpraca z klubami krakowskimi

Na wyróżnienie między innymi zasługuje założenie funduszu stypendialnego „Podaj Dłoń“ przydzielającego wieloletnie stypendia dla niepełnosprawnych studentów krakowskich wyższych uczelni (klub prowadzący – RC Kraków Wanda)