Prezydenci Rotary Club Kraków

Okres przedwojenny

Prezydentem Klubu od chwili założenia do 1938 roku był prof. Odon Bujwid. Na rok przed wybuchem wojny, tj. w 1938 roku, Zarząd Klubu tworzyli: prezydent – prof. Odon Bujwid,

prof. Odon Bujwid

prof. Odon Bujwid

wiceprezydent – prof. Józef Gałęzowski, sekretarz – Andrzej Lankosz, zastępca sekretarza – inż. Józef Dubieński, skarbnik – dr Antoni Mueller, gospodarz Klubu – – dr Tadeusz Miksiewicz. W skład Rady wchodzili: Odon Bujwid, Marian Dąbrowski, Józef Gałęzowski, Jan Kelles-Krauze, Andrzej Lankosz, Tadeusz Miksiewicz, Stanisław Stein. Istniały wtedy również trzy komisje klubowe: Rewizyjna (Kazimierz Dobija, Józef Kirsch, Ludwik Merz), Kwalifikacyjna (Odon Bujwid, Józef Gałęzowski, Jan Kelles-Krauze) oraz Komisja Towarzyska (Tadeusz Bohdanowicz-Oroszeny, Kazimierz Dobija, Józef Kirsch).Ostatnim prezydentem przedwojennym był Andrzej Lankosz


Współcześnie

UWAGA !

Notki dotyczące prezydentów były aktualne podczas ich kadencji ale mogły z biegiem czasu utracić aktualność.

Stanisław Włodyka
1991/1992, 1992/1993

Stanisław Włodyka

Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (założyciel i były kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ), adwokat w Kancelarii Obsługi Prawnej Firm w Krakowie, dyrektor naczelny Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Profesor S. Włodyka jest również redaktorem i współautorem serii Prawo Gospodarcze i Handlowe Wydawnictwa C.H. Beck.

Skład zarządu w tym czasie: Wiceprezydent: Wojciech Angelus; Sekretarze: Kazimierz Lankosz i Marek Dunikowski; Skarbnik: Józef Piotrowski; Członek: Michał Waligórski; Strażnik Godła: Leszek Sobocki.


Eugeniusz Olszewski
1993/1994

Eugeniusz Olszewski

Prof. dr hab., Kierownik Kliniki Otolaryngologii Collegium Medicum UJ w latach 1990-1999; Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologii Chirurgów Głowy i Szyi.

Za jego kadencji zarząd klubu tworzyli – Wiceprezydent: Marian Anczyk; Sekretarze: Stanisław Korzeniowski i Jan Kosch; Skarbnik: Józef Piotrowski; Członkowie: Mieczysław Banaś i Stanisław Włodyka; Strażnik Godła: Leszek Sobocki.


Marian Anczyk
1994/1995

Marian Anczyk

Adwokat, członek Rady Adwokackiej: rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992), skarbnik (1973-1979), sekretarz (1979-1982), dziekan (1984-1992); delegat Izby na Krajowe i Nadzwyczajne Krajowe Zjazdy Adwokatury (od 1983); członek NRA (od 1993), Komisji Współpracy z Zagranicą, wiceprezes NRA (1995-2001); działacz międzynarodowych organizacji adwokackich: członek Prezydium i wiceprezes krajowy Union Internationale des Avocats w Paryżu, wiceprezes krajowy International Bar Association w Londynie, prezydent Conférence des Grands Barreaux d’Europe w Paryżu (1991-1992) i założyciel (1992) Fédération de Barreaux d’Europe przy Radzie Europy w Strasburgu; ekspert Rady Europy ds. etyki zawodowej na konferencjach w Bukareszcie (1997) i Pradze (1999); przewodniczący Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Wersalu (1998); członek honorowy Canadian Bar Association w Montrealu i Izby Adwokackiej w Kecskemét oraz członek Senatu Austriackiej Izby Adwokackiej w Wiedniu.

Wiceprezydent: Mieczysław Banaś; Sekretarz: Marek Postawka; Skarbnik: Józef Piotrowski; Członek: Eugeniusz Olszewski; Strażnik Godła: Leszek Sobocki.


Kazimierz Maria Lankosz
1995/1996

Kazimierz Maria Lankosz

Prawnik, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ, wiceprzewodniczący International Law Association (ILA), członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Gutenberga w Moguncji.

Wiceprezydent: Mieczysław Banaś; Sekretarz: Marek Postawka; Skarbnik: Józef Piotrowski; Członkowie: Wojciech Angelus, Marian Anczyk i Antoni Dziatkowiak; Strażnik Godła: Leszek Sobocki.


Maciej Słomczyński
1996/1997

Maciej Słomczyński

Maciej Słomczyński (ur. 10 kwietnia 1922 w Warszawie, zm. 21 marca 1998 w Krakowie) – polski pisarz i tłumacz. Przełożył m.in. Ulissesa i Podróże Guliwera, jako jedyna osoba na świecie przetłumaczył wszystkie dzieła Williama Szekspira. Był autorem powieści sensacyjnych i kryminalnych, publikował pod pseudonimami Joe Alex (także Józef Aleks) i Kazimierz Kwaśniewski (powieści milicyjne). Jako Joe Alex był autorem scenariuszy filmowych, sztuk teatralnych (Panny z Acheronu) oraz widowisk i audycji telewizyjnych. Postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 11 listopada 1997 roku, w uznaniu wybitnych zasług dla kultury narodowej, został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

Wiceprezydenci: Józef Piotrowski i Zbigniew K. Witek; Sekretarze: Marek Postawka i Maciej Negrey; Skarbnik: Jerzy Turbasa; Członek: Kazimierz Lankosz; Strażnik Godła: Leszek Sobocki.


Jerzy Mikułowski-Pomorski
1997/1998

Jerzy Mikułowski-Pomorski

Socjolog (nauki o poznaniu i komunikacji, socjologia kultury, socjologia stosunków międzynarodowych). Kierownik Zakładu Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1975); wicedyrektor Instytutu Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych AE w Krakowie (1975); rektor AE w Krakowie (1990-1996); kierownik Katedry Studiów Europejskich AE w Krakowie (1991-2007); od 2007 -professor emeritus.
Pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydziału Nauk Społecznych, Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych (Wydział Zamiejscowy w Katowicach). Członek takich stowarzyszeń międzynarodowych jak: International Institute of Communication, Londyn; European Studies Institute University of Salford, Wielka Brytania; Rada University Council of Education Management Transfer, Sztokholm; Rada Globalnej Sieci Współpracy Szkół Ekonomicznych NIBES.

Wiceprezydent: Józef Piotrowski; Sekretarz: Maciej Negrey; Skarbnik: Jerzy Turbasa; Członkowie: Wojciech Angelus i Stanisław Korzeniowski; Strażnik Godła: Leszek Sobocki.


Stanisław Korzeniowski
1998/1999

Stanisław Korzeniowski

Kierownik Oddziału B Kliniki Radioterapii Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Wiceprezydent: Jerzy Kozłowski; Sekretarz: Czesław Mesjasz; Skarbnik: Andrzej Pogonowski; Członkowie: Józef Piotrowski, Wojciech Angelus i Henryk Kuśnierz; Strażnik Godła: Leszek Sobocki.


Henryk Kuśnierz
1999/2000

Absolwent chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współwłaściciel i jeden z założycieli spółki giełdowej Krakchemia SA. Ma 13,37 proc. głosów na WZA, lecz wraz z kilkoma osobami faktycznie posiada jej pakiet kontrolny. Firma jest właścicielem centrum handlowego w Krakowie (hipermarketu Krakchemia oraz supermarketów Dom-Hobby-Ogród i Galeria-Krakchemia). Prowadzi także kilka hurtowni. Jej przychody wyniosły w 1999 r. ponad 225 mln zł. Henryk Kuśnierz jest właścicielem fabryki kosmetyków Hean oraz hotelu Holiday Inn. Starszy Krakowskiego Bractwa Kurkowego.

Wiceprezydent: Jerzy Kozłowski; Sekretarz: Czesław Mesjasz; Skarbnik: Andrzej Pogonowski; Członkowie: Józef Piotrowski, Wojciech Angelus i Michał Waligórski; Strażnik Godła: Leszek Sobocki.


Michał Waligórski
2000/2001

Michael Waligórski

Członek Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej, prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Wiceprezydent: Andrzej Barański; Sekretarz: Czesław Mesjasz; Skarbnik: Leszek Witkowski; Członkowie: Józef Piotrowski i Janusz Gawor; Strażnik Godła: Leszek Sobocki


Janusz Gawor
2001/2002

Janusz GaworArchitekt. Przez 10 lat przewodniczący komisji rewizyjnej SKOZK-u. W latach 1973-77 dyrektor Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie, z której został usunięty ze względów politycznych. Do SKOZK-u przyłączył się po 1989 roku. W działalności SKOZK-u najbardziej ceni to, że „potwornie zaniedbanemu Krakowowi udało się przywrócić blask dawnej Rzeczpospolitej”.


Antoni Dziatkowiak
2002/2003

Antoni Dziatkowiak

Antoni Jan Dziatkowiak (ur. 26 maja 1931 w Rogaczewie Wielkopolskim) – lekarz polski, kardiochirurg. W 1951 zdał maturę w poznańskim Marcinku. W 1957 ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu; w 1962 obronił doktorat, w 1967 habilitował się. Pracował w Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu, w latach 1966-1978 w łódzkiej Akademii Medycznej. Od 1979 związany z Akademią Medyczną w Krakowie (następnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), pełnił funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń. Wchodził w skład władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest założycielem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii COR AEGRUM.
Wsławił się rutynowo przeprowadzanymi operacjami przeszczepienia serca w skali takiej jak w klinice prof. Religi. Współpracował z prof. Janem Mollem.


Zbigniew Hajduk
2003/2004

Zbigniew Hajduk

Urodzony we Lwowie. Absolwent wydziału Elektrotechniki AGH. Specjalność techniczna fizyka jądrowa. Doktorat z fizyki – aparatura doświadczalnej fizyki cząstek elementarnych. Wieloletni pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Szereg zagranicznych pobytów naukowych – w ZSRR, Holandii, Niemczech i Szwajcarii. Nagrody państwowe i resortowe. Wieloletni reprezentant RP w komitecie doradczym użytkowników CERN (Genewa). Języki – francuski, angielski, rosyjski. Srebrny krzyż zasługi. Dwoje dzieci – żona Małgorzata. Hobby – narty, rower, podróże, filmy, popularyzacja nauki.


Jerzy Białkiewicz
2004/2005

Jerzy Białkiewicz

prof. dr hab., Rektor Wyższej Szkoły Handlowej


Maciej Kaliski
2005/2006

Maciej Kaliski

prof. dr hab. inż., dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki. Wieloletni członek zarządu Gorażdże. Jest też pracownikiem naukowo-technicznym Akademii Górniczo-Hutniczej.


Czesław Mesjasz
2006/2007

Czesław Mesjasz

Urodzony w 1954 roku w Sosnowcu. Ukończył fizykę na UJ oraz organizację i zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Dr hab. w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obszary zainteresowań: zarządzanie – zarówno w ujęciu dydaktycznym jak i naukowym, zastosowanie teorii systemów w naukach społecznych, negocjacje i konflikty, teoria gier, nadzór korporacyjny, teoria konfliktów i bezpieczeństwa międzynarodowego. Ponad połowę swoich prac publikuje za granicą. Jako Visiting Professor przebywał w wielu ośrodkach akademickich w Europie i USA. W Rotary od 1997 roku. Zaangażowany w kilka Matching Grants na sprzęt dla krakowskich szpitali.

Żona – Lidia, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Hobby: podróże, jazda na rowerze, dobra muzyka (klasyczna i rozrywkowa) oraz… praca i nadzieja, że może kiedyś będzie więcej czasu na inne zainteresowania.


Marek Postawka
2007/2008

Marek Postawka

Urodzony w Krakowie, mgr inż. metalurg, absolwent wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej, założyciel i współwłaściciel przedsiębiorstwa MERAM produkującego wyroby ramiarskie. Właściciel jednoosobowej firmy świadczącej usługi turystyczne, obecnie na emeryturze. Członek Stowarzyszenia Domus Polonorum. Języki – angielski, rosyjski. Troje dzieci, żona – Iwona.


Jerzy Kozłowski
2008/2009

Jerzy Kozłowski

Urodzony w Rymanowie; mgr ekonomii, antykwariusz. W latach 1970-82 projektant systemów komputerowych, a następnie kierownik pracowni w zakładzie „OREKOP”. Od 1982r. kierownik Galerii Sztuki Współczesnej „Plastyka” w Krakowie. W 1988 r. wyjazd do USA na szkolenie w Domu Aukcyjnym „Christie’s” w Nowym Jorku. Od 1990 r. właściciel Antykwariatu AB w Krakowie oraz współzałożyciel i współwłaściciel Polskiego Domu Aukcyjnego „Sztuka”. Wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Żona Barbara, dwoje dzieci.

Wiceprezydent: Zbigniew Hajduk, Sekretarz: Wiesław Czuba, Skarbnik: Jan Kasprzyk, Członkowie Zarządu: Zygmunt Murdza, Tadeusz Sarna, Wojciech Strojny, Strażnik Godła: Leszek Sobocki


Zbigniew Hajduk
2009/2010

Urodzony we Lwowie. Absolwent wydziału Elektrotechniki AGH. Specjalność techniczna fizyka jądrowa. Doktorat z fizyki – aparatura doświadczalnej fizyki cząstek elementarnych. Wieloletni pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Szereg zagranicznych pobytów naukowych – w ZSRR, Holandii, Niemczech i Szwajcarii. Nagrody państwowe i resortowe. Wieloletni reprezentant RP w komitecie doradczym użytkowników CERN (Genewa). Języki – francuski, angielski, rosyjski. Srebrny krzyż zasługi. Dwoje dzieci – żona Małgorzata. Hobby – narty, rower, podróże, filmy, popularyzacja nauki.


Wojciech Strojny
2010/2011

Wojciech Strojny

Urodzony 4 kwietnia 1948 roku w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej – Wydziału Budownictwo Wodne. W latach 1972 do 1978 zatrudniony na budowie Huty Katowice. Pobyt w USA to rok 1978-80. W latach 80-tych powrót do korzeni czyli do rodzinnej firmy zegarmistrzowskiej której początki istnienia to rok 1925. Obecnie przedstawiciel handlowy takich firm jak IWC Schasshausen, Omega, Longines i inne. W roku 2001 organizator aukcji zegarków należących do sławnych ludzi w teatrze im.Słowackiego w Krakowie. Na aukcję zegarki przesłały takie osoby jak Lech Wałęsa, Albert de Monaco, Annie Lenox, Roman Polański, Aleksander Kwaśniewski i wiele innych znanych postaci. Zegarki zostały sprzedane za kwotę 130 tys. złotych z przeznaczeniem dla dzieci niewidomych z ulicy Tynieckiej w Krakowie. Stała coroczna pomoc dla dzieci z Ośrodka Adopcyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom, między innymi licytacja zegarka należącego do Roberta Kubicy i zakup sprzętu sportowego za uzyskane środki. W rotary od 2003 roku, Żonaty,żona Teresa, dwie córki Kasia i Małgosia. Hobby: fotografia, narciarstwo, rower.
Maksyma życiowa: Rzuć za siebie, znajdziesz przed sobą


Chris Humnicki
2011/2012

Chris Humnicki

Ur. Warszawa, 22.10.1941, Studia  Politechnika Warszawska Dyplom mgr. inż. architekt. Nostryfikacja w Brukseli Dyplom Ing. Civil Architect, Ecole de Commerce de Lyon, dypl. Business Management.
1966 uciekł z PRL, otrzymał status uchodźcy w Belgii.
1970 Zmuszony do zrzeczenia się obywatelstwa polskiego obecnie obywatel Belgii i Francji.  Pracował jako architekt i deweloper.
1978 – 83 Gwinea Budowa, rozbudowa miast  Kamsar i Sangaredi wraz z infrastrukturą.
1984 – 1989 Projekt manager 6 stacji MRT (metro Singapore).
1989 – 2000 prowadził w Lombok Tourism Development Corporation. Zagospodarowanie i budowa infrastruktury turystycznej wyspy Lombok (3000 km²) konkurent Bali.
W  2000 r. przyjechał do Polski jako dyrektor projektu Nowe Miasto w Krakowie.
2005 Projekt Manager i developer projektów biurowych i mieszkaniowych.
ROTARY 1985 Rotary Club Singapore (180 członków)
1988 Prezes International Committee (60 członków) liczne międzynarodowe projekty, 1989 Rotary Club Jakarta Menteng, Prezydent 1995-1996. Międzynarodowe projekty humanitarne, pomoc niewidomym, dożywianie głodnych mieszkańców Jakarty.
2013  Paul Harris Fellow
Języki: francuski, angielski, indonezyjski, polski. Żona: Catherine de Vernisy. Dwie córki: Charlotte i Alexandra. Hobby: Squash, wycieczki na wulkany, podróże.


Zygmunt Murdza
2012/2013

Zygmunt MurdzaUrodzony w 1958 roku w Miechowie. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie . Od 1992 roku właściciel Zakładu Remontowo Budowlanego Murdza – kontynuatora rodzinnej firmy założonej w 1971. Od 2012 roku współwłaściciel spółki Murkrak działającej w branży budowlanej. Od 1992 roku członek Cechu Rzemiosł Różnych w Miechowie. Żonaty, córka i dwóch synów.
Członek Rotary International od 2003 odznaczony medalem Paul Haris Fellow.


Michał Karpiel
2013/2014

Michał Karpiel

Urodzony 23 kwietnia 1944 roku w Karwinie. Matura w Cieszynie w 1962 roku. Lata 1963-64 – Oficerska Szkoła Lotnicza. W 1965-1970 studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej, wydział towaroznawstwa. Od 1970 roku do 1982 zatrudniony w przemyśle chemicznym – ostatnie lata w Instytucie Chemii Przemysłowej. W 1982 roku zwolniony na własną prośbę, rozpoczął pracę na rachunek własny. W tym też okresie, przez około 20 lat członek Rady Nadzorczej Banku Rzemiosła oraz przez 4 lata członek Zarządu tegoż banku. Żona Łucja, 1 córka i 2 wnucząt. Zainteresowania: narciarstwo, podróże, pływanie, teatr i książki.


Andrzej Mikulski
2014/2015

Ustępujący PrezydentAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W młodości harcerz i muzyk. Założyciel i wspólnik zarządzający w Kancelarii Mikulski&Wspólnicy w Krakowie. Adwokat zaufania – Vertrauensanwalt –  Republiki Austrii w Polsce (1991 – 2005). Specjalizuje się w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów przed sądami państwowymi i arbitrażowymi, zwłaszcza w stosunkach dotyczących krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego. Wielokrotnie nagradzany w międzynarodowym rankingu prawników Europe’s Best Lawyers and Law Firms Chambers and Partners w kategorii rozwiązywania sporów. Autor lub współautor apelacji i skarg kasacyjnych w licznych postępowaniach przed sądami apelacyjnymi i Sądem Najwyższym, rekomendowany arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (2010 – 2016). Wieloletni członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i przewodniczący komisji ds. stosunków z zagranicą, członek międzynarodowych stowarzyszeń adwokatów. W Rotary od 2010 roku. Żonaty, dwóch synów, dwie wnuczki.


Janusz Jędrusik
2015/2016/2017

Janusz Jędrusik

Urodzony w 1955 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1980 zatrudniony w Hucie Aluminium w Skawinie na stanowiskach od mistrza zmianowego do Głównego Technologa huty. Od 1991 pracuje na stanowisku Prezesa Zarządu w firmie Benda-Lutz Skawina Sp. z o.o. (od 2012 w korporacji SunChemical )  zajmującej się produkcją proszków i płatków aluminium.
Stan rodzinny: żonaty, dwoje dzieci – córka i syn
Hobby: narty, windsurfing, nurkowanie, podróże.


Mariusz Tomecki
2017/2018

Prezydent Elekt

Urodzony w Krakowie w 1957 roku. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Specjalność Aparatura Elektroniczna Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Współwłaściciel firmy TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp.j. , od 1994 roku Dyrektor Naczelny.
Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej.
Dwoje dzieci – córka i syn, żona – Halina.
Hobby: badminton (AZS AGH), narty, żeglarstwo, brydż, podróże.


Jan Brzozowski
2018/2019

Sekretarz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ekspert od ekonomicznych badań nad migracjami międzynarodowymi, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Staże naukowe w USA i we Włoszech. Żonaty (Agnieszka), dwie córki (Maja i Zofia). Hobby: muzyka, piłka nożna, książki.


Jacek Czownicki
2019/2020

Filolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz przysięgły i symultaniczny języka angielskiego i niemieckiego. Studia na Humboldt-Universität w Berlinie (germanistyka i anglistyka) oraz na Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu (ekonomika przedsiębiorstw i podstawy prawa). Współpraca z Uniwersytetem NYU (Nowy Jork) w ramach Continuing Dental Education. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi szkołę językową i biuro tłumaczeń Inter Lang & Text w Krakowie. Żona Maria, córka Marta, syn Łukasz.


Michał Sowa
2020/2021


Adwokat – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, mediator sądowy.
Od 2005 prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Od 2012 członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Pełni funkcje w samorządzie Krakowskiej Izby Adwokackiej.
Żonaty, troje dzieci.   Hobby: fotografia, historia, góry.Piotr Metzler
2021/2022

 Urodzony w Krakowie 1.11.1956
Absolwent UJ. Studiował też w Montpellier – Francja. Wieloletni pracownik dydaktyczny Instytutu Filologii Romańskiej UJ.
Od 1998 prowadzi działalność gospodarczą. Producent artystycznych – szeroko eksportowanych ozdób choinkowych (Mysteria sc).  W Rotary od 2012.

 

 


Wojciech Strojny
2022/2023

Wojciech Strojny

Urodzony 4 kwietnia 1948 roku w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej – Wydziału Budownictwo Wodne. W latach 1972 do 1978 zatrudniony na budowie Huty Katowice. Pobyt w USA to rok 1978-80. W latach 80-tych powrót do korzeni czyli do rodzinnej firmy zegarmistrzowskiej której początki istnienia to rok 1925. Obecnie przedstawiciel handlowy takich firm jak IWC Schasshausen, Omega, Longines i inne. W roku 2001 organizator aukcji zegarków należących do sławnych ludzi w teatrze im.Słowackiego w Krakowie. Na aukcję zegarki przesłały takie osoby jak Lech Wałęsa, Albert de Monaco, Annie Lenox, Roman Polański, Aleksander Kwaśniewski i wiele innych znanych postaci. Zegarki zostały sprzedane za kwotę 130 tys. złotych z przeznaczeniem dla dzieci niewidomych z ulicy Tynieckiej w Krakowie. Stała coroczna pomoc dla dzieci z Ośrodka Adopcyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom, między innymi licytacja zegarka należącego do Roberta Kubicy i zakup sprzętu sportowego za uzyskane środki. W rotary od 2003 roku, Żonaty,żona Teresa, dwie córki Kasia i Małgosia. Hobby: fotografia, narciarstwo, rower.
Maksyma życiowa: Rzuć za siebie, znajdziesz przed sobą


Wiesław Czuba
2023/2024

Urodzony w Krakowie,  mgr inż., absolwent  Wydziału Budownictwa  Półtechniki Krakowskiej. Założyciel  i współwłaściciel  firmy poligraficznej Lettra-Graphic, wydawca książek, katalogów sztuki, obecnie na emeryturze. Członek Rotary Club Kraków od roku 1996. Języki – angielski, niemiecki, rosyjski.  Żonaty, trzy córki. Hobby – książki, sztuka, fotografia, podróże, rower.

Wiceprezydent:  Jerzy Kozłowski,  Sekretarz;  Sławomir Podgórski,  Skarbnik: Zygmunt Murdza, Czł. Zarządu: Mariusz Tomecki, Wojciech Strojny


Sławomir Podgórski
Elekt 2024/2025

Radca prawny i ekonomista, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych M. Hanczakowski, A. Kapera, S. Podgórski s.c. oraz Prezes Zarządu firmy doradczej International Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją publiczną, instytucjami finansującymi, między innymi w zakresie wdrażania prawnych i finansowych modeli zarządzania gospodarką komunalną. Brał udział w opracowaniu studiów wykonalności oraz w procesie zarządzania realizacją wielu publicznych inwestycji infrastrukturalnych, w tym współfinansowanych ze środków UE.