Rotary Club Kraków

Pierwszy krakowski Klub Rotary, którego jesteśmy kontynuatorem, został założony w roku 1934. Działalność klubu przerwał wybuch wojny, a lata reżimu komunistycznego nie pozwalały na wznowienie aktywności. Zaraz po odzyskaniu pełnej niepodległości, w roku 1990 powstał nasz klub – jego założycielem i pierwszym prezydentem był Stanisław Włodyka.

Aktualnie klub skupia w swoich szeregach 30 członków zwyczajnych i 4 członków honorowych. Naszą główną działalnością jest opieka nad osobami zaniedbywanymi przez społeczeństwo i państwo, a mianowicie porzuconymi dziećmi i osobami starszymi. Nie ociągamy się z pomocą w przypadkach indywidualnych, które na to szczególnie zasługują, a także włączamy się w ogólnokrajowe czy ogólnoświatowe akcje humanitarne.

Kierujemy się podstawową zasadą Rotary International „Service above self” którą spolszczyliśmy na „Czyń innym dobro”.

Rotary Club Kraków posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Możesz wesprzeć nasze działania przekazując 1% podatku.
Rotary Club Kraków, numer KRS 0000182293,
numer rachunku bankowego 71 1240 1444 1111 0010 5513 9686

Wykłady na najbliższych spotkaniach klubowych

11 kwiecień

Michael Waterton Lee  Elephants – Hunting, Poaching and Conservation.

This would be based on our trip to the Selous Reserve in Tanzania, the world’s largest game reserve, a UNESCO World Heritage Site because of the former concentration of elephants, but now  threatened with de-listing because of the extent of hunting and poaching. Maybe some of your members are either hunters of conservationists? Or, possibly, both at the same time? There’s also the potential for some interesting bits of 20th century history that might appeal to your members.

9 maja

Michael Waterton Lee   Myth of Retirement

A presentation made to the EU Congress of Local Governments recently – this deals with the issue of whether complete and absolute retirement at the age of ~65 is really what people want, and   what are the alternatives.

 

W miarę możliwości uaktualniane na bieżąco …..

STarsze wykłady

Aktualności

Echa wyjazdu młodzieży – fotki

Powitanie w Salerno z udziałem młodzieżowej orkiestry lokalnej.

 

Dla odważnych – a najlepiej dla znających włoski dwa filmiki z TV Salerno z reportażem o wizycie grupy Pollaco z Cracovia (duże pliki- mogą się ładować chwilę).

Starsze wydarzenia